Valberedningen

Valberedningen har som uppgift att till föreningsstämman lämna förslag på personer som skall väljas till förtroendeposter inom föreningen. Valberedningen är öppen för intresseanmälningar och synpunkter under hela året.

Valberedningen tar initativ till ibland nödvändiga förändringar. I uppdraget ingår också att i möjligaste mån utvärdera sittande styrelsens arbete, valberedningen tar därför tacksamt emot  synpunkter och intresseanmälningar kontinuerligt.

Inför årlig stämma görs avstämningar med sittande styrelseledamoter om fortsatt intresse.

Det är en ständig angelägenhet att Valberedningen får synpunkter som gäller styrelseledamöter och vilka nya personer som är intresserade av att vara en del av styrelsen. Valberedninen är också intresserad av färdigheter bland BRF-innehavare i föreningen, det kan vara ex vis el, snickeri, ekonomi, VVS för olika arbetsgrupper.

 

Styrelseledamot som önskar avsluta uppdrag bör också meddela Valberedningen i god tid.

Föreningsstämman har utsett följande valberedning:
Patrick Eklund och Helén Österby.