Bredband/telefoni

Bredband

I varje lägenhet finns ett bredbandsuttag som är anslutet till Bredbandsbolaget via fiber.
För att koppla upp sig tecknas ett individuellt lägenhetsabonnemang hos Bredbandsbolaget/Telenor eller Tele 2.
Hastigheten är upp till 100 Mbit/s. Företagen erbjuder även möjlighet till telefoni och digital-tv via bredbandsuttaget.

Telefoni

Telia ansvarar för fasta teleledningar in och ut ur fastigheten fram till telecentralerna.
Ledningarna från centralerna upp till lägenheterna är föreningens ansvar.

Var mycket noga om du bygger om i lägenheten så att inte ledningarna skadas!