Regler för paraboler

SÅ MONTERAS PARABOLEN

Det är inte alltid lätt att veta hur man monterar sin parabol på ett riktigt och säkert sätt. Vi har samlat lite tips och regler kring hur du får göra när du sätter upp en parabolantenn.

Två godkända sätt

För dig som bor hos Brf. Bergmossen finns två godkända och säkra sätt att montera parabolen.

 

Det ena är ett stativ som står på balkonggolvet och det andra är en stång, som du spänner mellan ditt balkonggolv och balkongen ovanför.

 

Det är inte tillåtet att montera parabolen på husväggen eller på balkongräcket och parabolen får inte heller hänga ut över räcket

 

Parabolen kan då;

- Ramla ned och skada någon.

- Skada huset genom att man skruvar i fasaden.

 

Det får inte förekomma några elkablar/sladdar som är dragna utanpå huset

 

Du som redan har en parabol

 

Kontrollera att din parabol är monterad enligt ovanstående anvisningar om inte så anmodas du att montera den enligt våra anvisningar.