Vatten och avlopp

Vatten & avlopp till/från huset

Värmdö kommun levererar vatten fram till fastigheten och ansvarar för de stora avloppsledningarna som leder bort dagvatten och grå- & svartvatten från fastighetsgränsen.

vatten = dricksvatten i kranen
dagvatten = vatten från stuprör, dränering, brunnar
grå- & svartvatten = vatten från bad/dusch/tvätt/kök & wc


Vatten & avlopp inom huset

Föreningen ansvarar för stammarna för tappvatten och avlopp inom huset och fram till de sk. sticken, dvs. rören som ansluter varje lägenhet till stammarna.

Vatten & avlopp i din lägenhet

Medlemmen ansvarar för alla rör för vatten och avlopp inom lägenheten inklusive de sk. sticken som ansluter på de stora stammarna. Du ansvarar också för golvbrunnar och underliggande fuktisolerande skikt i badrummet. Enligt stadgarna får ledningar för vatten och avlopp inte ändras utan att först inhämta tillstånd från styrelsen. Din hemförsäkring skall vara avsedd för bostadsrätter, eftersom kostnaden för reparationer vid en eventuell vattenskada kan bli mycket hög.

Stänga av vattnet

Om du behöver stänga av vattnet i din lägenhet görs detta med små ventiler ("Ballofix") som vanligtvis sitter på rören i badrummet. När vattnet kopplats på igen är det normalt att ventilerna läcker en liten stund efteråt, vilket kan vara bra att veta om. Kontakta fastighetsskötaren om du är osäker på hur ventilerna fungerar, eller behöver stänga av vattnet centralt i källaren.

Översvämning? Vattenskada?

Vatten kan orsaka stora skador i ett hus, och påverkar oftast flera lägenheter eftersom vattnet lätt tar sig vidare ut i husets konstruktion. Därför är vattenskador oftast både kostsamma och besvärliga att åtgärda. Det är viktigt att en misstänkt vattenskada utreds och åtgärdas omedelbart, eftersom fuktiga byggnadsmaterial ger grogrund för mögel och röta, och tar lång tid att torka ur.


Förebyggande åtgärder:

Rensa avlopp

Vattenlåsen i köksvask, handfat och golvbrunn bör regelbundet rensas från smuts och hår. Frätande rengöringsmedel får under inga omständigheter användas! Dessa fräter sönder stammarna från insidan och kan orsaka stora läckage. Rengör avloppen med hett vatten och ta bort hår och skräp manuellt eller med ett rensband. Golvbrunnens tätningsring bör kontrolleras noga 1 gg/år.

Diskmaskin & tvättmaskin

Disk- och tvättmaskin i lägenheten får enbart kopplas på kallvattnet. Elanslutningen skall utföras av fackman. Placera diskmaskinen på en skyddsbalja så att eventuella läckage snabbt upptäcks.