Ventilation

Fastighetens ventilationssystem består av mekanisk frånluft. Detta innebär att friskluft sugs in genom ventiler på ytterväggar och andra otätheter i husets konstruktion. Inomhusluften försvinner sedan genom frånluftsventiler i kök och badrum. Detta sker med hjälp av frånluftsfläktar. För att få en tillräckligt god luftväxling i bostaden måste därför samtliga ventiler vara fria från hinder.
 
Om frånluftsventilen i badrummet är fri kan du på ett enkelt sätt kontrollera om ventilationen i lägenheten fungerar tillfredsställande: När du håller upp ett vanligt pappersark framför frånluftsventilen och sedan släpper taget skall pappret "sugas fast".

OVK

Föreningen lyder under lagen om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk (1994:847), där Obligatorisk Ventilations Kontroll (OVK) ingår. Lagens syfte är bla. att säkerställa att fastigheten har en fungerande ventilation, eftersom detta är mycket viktigt för människors hälsa. I hus med självdrag sker OVK vart nionde år. Vid kontrollen går en oberoende expert igenom husets alla utrymmen och för in resultatet i ett protokoll. Vanliga anmärkningar är tex. felaktigt monterade köks- eller badrumsfläktar. Anmärkningar som berör enskilda lägenheter skall åtgärdas av medlemmen.

Köksfläkt

Köksfläktar får ej vara inkopplade direkt på frånluftsventilen.

 

Den största anledningen för att man inte får koppla på någon köksfläkt till ventilationssystemet är att den matos som finns i lägenheten kan spridas till andra lägenheter.

 

En köksfläkt monterad på detta sätt ger en anmärkning i OVK-protokollet och måste åtgärdas. Den nya fläkten skall vara en fristående kolfilterfläkt. Frånluftsventilen skall lämnas fri så att den skämda luften enkelt kan ta sig ut, oberoende om fläkten är igång eller inte.

 

Se bild nedan