Ordningsregler

ORDNINGSREGLER - Brf. BERGMOSSEN
Uppdaterade 2023-03-08 

HÄNSYN
En av de viktigare punkterna i våra Ordningsregler, är att visa största möjliga hänsyn till dina grannar. Vi bor i flerfamiljshus som är 30 år gamla. När husen byggdes användes en typ av betong, där ljud har en tendens att fortplanta sig i huset.

 

Efter kl. 20.00 ska störande ljud ej förekomma, och
mellan kl. 22.00 och 07.00 ska det råda nattro i huset.

Om du planerar att renovera meddela först styrelsen. Informera sen dina grannar i huset, via anslagstavlan i entrén (med klockslag och datum som är aktuella).
Byggaktiviteter eller andra arbeten (ex.vis borrning), får endast ske följande tider:
   - vardagar mellan kl. 08.00 - 19.00
   - lördagar/helger mellan kl. 10.00 - 17.00

PARKERING
Boendeparkering får endast ske på anvisade parkeringsplatser.
För avlämning/hämtning av varor får bilen parkeras högst 10 minuter
utanför fastigheten. Gästparkering finns på markerade platser mittemot
hus 21-23, och vid "rondellen".

TRAFIK INOM OMRÅDET
Många barn leker inom vårt område, respektera hastighetsgränsen 30 km/tim.


SOPOR - från och med 27 juni 2023
Sopor sorteras i matrester resp. hushållssopor. Kastas sen i väl förslutna påsar, i någon av de två sopstationerna i rätt lucka för respektive avfall.

Kartong, plast, glas, tidningar och metall ska lämnas på kommunens återvinnings-stationer. Miljöfarligt avfall och grovsopor ska lämnas vid kommunens återvinningscentraler, (t ex Ekobacken vid Stora Coop, Värmdö Marknad).

BALKONGEN - detta gäller:
- förbjudet att slänga ut fimpar, snus eller andra föremål.
- mattor, sängkläder eller andra textilier får ej skakas från fönster eller balkong.
- blomlådor får endast hängas på insidan av balkongräcket.
- fåglar får inte matas från balkongen.
- får inte spolas av så att vatten rinner ner till våningen under.
- grillning är ej tillåtet på egna balkongen. En iordningställd grillplats finns vid 
  föreningslokalen.


ALLMÄNNA UTRYMMEN
Portgångar, våningsplan och källargångar skall hållas fria från cyklar, barnvagnar, möbler, dörrmattor, kartonger och annat -  enligt gällande brandskyddsregler.
Utrymningsvägar måste alltid vara helt fria för allas säkerhet. 

   - Kontrollera att ytterporten går i lås vid in- och utpassering.
   - Dörrar till alla allmänna utrymmen, t ex tvättstuga, cykelförråd och källare, 
     skall alltid hållas låsta.
   - Rökning är förbjuden i alla allmänna utrymmen.

FÖRENINGSSHUSET - Bergmossevägen 20
Festlokal, bastu och övernattningslägenhet finns att hyra (av boende i föreningen).
Närmare upplysningar om avgifter, bokning m.m. se hemsidan.

HUSDJUR
   
- hundar är välkomna inom området men skall hållas kopplade och rastas av 
     personer som använder hundpåsar.
   - för att få ha reptiler (t ex ormar och ödlor), krävs tillstånd av kommunen.
     Styrelsen ska också informeras.

FYRVERKERIER OCH SMÄLLARE
Endast tillåtet inom vårt område under nyårsnatten - med undantag av timmen mellan kl. 21.00 - 22.00 då hundägare ska kunna rasta sina hundar i lugn och ro.