Service

BRF Bergmossen, Gustavsberg

Fastigheterna förvaltas av HSB Stockholm

När det gäller t ex försäljning av bostadsrätt, panter, p-platser, avgifter och hyror, andrahandsuthyrning, ta kontakt med

HSB ServiceCenter telefon 010-442 11 00
e-post servicecenter.stockholm@hsb.se
vard 08.00-16.30
dag före röd dag 08.00-13.00

Vid fel i lägenheten eller fastigheten, t ex stopp i avloppet, elfel eller trasiga lampor i trapphus, kontakta felanmälan.

Fel i lägenheten som är bostadsrättshavarens ansvar bekostas av den boende.

Fel i hyreslägenhet bekostas av bostadsrättsföreningen, om ej annat avtalats.

Vid ej akuta fel, kom till ett Torsdagsmöte och beskriv ditt ärende så hjälper vi dig.