Förändring av lägenhet

Vill man renovera sin bostadsrätt så finns det ett ansökningsformulär som bör användas. Se nedan. Fyll i och lämna till någon i styrelsen.

Mer information hittar du i  ”förändring av lägenheten”. Så länge inte förändringen förändrar fastighetskonstruktionen är ändringen att uppskatta som ”ok”. Givetvis skall varje förändring av lägenheten godkännas av styrelsen där rätt handlingar skall presenteras med en förändringsbeskrivning. Varje boende bör  kolla upp om det exvis är en bärande vägg m.m.