Grillplats

Vi har gjort i ordning en speciell grillplats utanför samlingslokalen som är till för alla boende i området.

När man vistas ute på balkongen gäller att man, precis som inne i lägenheten, måste tänka på att grannar inte utsätts för störningar och obehag.
Grill-os kan vara besvärande och vi har trivselregler som förbjuder all grillning på balkongen.
Alla ska kunna använda sina lägenheter utan att få in os från grillen i lägenheterna.  Så använd gärna den iordninggjorda grillplatsen.