Trivselregler

TRIVSELREGLER FÖR Brf. BERGMOSSEN
fastställda av stämman 2015


PARKERING


Parkering får endast ske på anvisade parkeringsplatser.

För avlämning/hämtning av varor får bilen uppställas högst 10 minuter
utanför fastigheten.

Gästparkering finns på övre parkering samt längs vägen på anvisad plats.

TRAFIK INOM OMRÅDET

Det är vanligt att barn leker inom vårt område, respektera
hastighetsgränsen 30 km/tim.

HUNDAR är välkomna inom området men skall hållas kopplade och rastas av personer som använder hundpåsar.


SOPOR

Sopor läggs i hushållssoppåsar väl embalerade så att matrester eller annat
ej sprids i sopnedkast och därmed orsakar obehaglig lukt.

Tidningar och förpackningar av olika slag lämnas vid kommunens återvinnings-stationer. Miljöfarligt avfall och grovsopor lämnas vid kommunens återvinningscentraler.


FYRVERKERIER OCH SMÄLLARE

Får inte förekomma inom föreningens område annat än på nyårsnatten.

Det skall dock vara uppehåll mellan kl 21-22 så att hundägare kan rasta sina hundar.

BALKONGER

Det är förbjudet att slänga ut fimpar eller annat från balkongen.
Mattor, lakan etc. får inte skakas från balkong eller fönster.
Blomlådor får endast hängas på insidan av balkongräcket.
Fåglar får ej matas från balkongen.
Balkongen får ej avspolas så att vatten rinner ner till våningen under.
Grillning får ej ske på balkongen, iorningställd grillplats finns inom området.

ALLMÄNNA UTRYMMEN

Portgångar, våningsplan och källargångar skall hållas fria från cyklar, barnvagnar, möbler, kartonger och liknande enligt gällande brandskyddslag.
Utrymmningsvägar skall vara helt fria.

Rökning är förbjuden i alla allmänna utrymmen.

HÄNSYN

Efter kl 20:00 bör byggaktiviteter eller andra störande ljudaktiviteter ej förekomma. Mellan kl 22:00 och 06:00 bör det  vara tyst i huset.

GÅRDSHUSET

Festlokal, bastu och övernattningslägenhet finns att hyra.
Närmare upplysningar om avgifter, bokning m.m finns på hemsidan.